អំពី​ពួក​យើង

  • អំពី​ពួក​យើង

ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ក្រុមហ៊ុនតៃកុនអ៊ិចប្រេសមេនតិចណូឡូជីតិចណូឡូជីខូអិលធីឌីត្រូវបានតំឡើងជាផ្លូវការទៅជា ong œ ong œ€ ong ong ong ong ong €€€ 2016 ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ដោយផ្តោតលើសំភារៈការពារអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចអេមអាយ។ ។ ដោយជោគជ័យនៅជាំងស៊ូស៊ូចុងឈីងហ្វូចៀននិងកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតចំណុចសេវាកម្ម។


+8613713088116
cntaikun@163.com